Banner

Half Asleep

Subtitles for the Silent Versions

10.0
Laurent Mertens - 30 september 2011


We Are Unique Records! & Humpty Dumpty Records, 2011
PIAS

Het durft al wel eens voor te vallen dat je muziek hoort die je zódanig weinig doet, dat je inspiratie niet bepaald geprikkeld wordt, en je al diep moet nadenken om er toch nog iets zinnigs over gezegd te krijgen. Zeldzamer is het om het tegenovergestelde te mogen ervaren: muziek te ontdekken die je sprakeloos, verslagen en verstomd achterlaat.

Uitweiden over wie er zich precies achter Half Asleep schuilt, zou slechts afleiden van de essentie. Tenslotte is Half Asleep geen product, en behoeft de Belgische Valérie Leclercq tengevolge dan ook geen productbeschrijving. Wat telt is dat haar stem, ondanks haar twintiger jaren, een timbre heeft dat de wijsheid der eeuwen lijkt te verkondigen. Alsof ze het allemaal gezien heeft, het allemaal gevoeld heeft, het allemaal heeft weten komen, gaan en vergaan, maar het tegen beter weten in desondanks allemaal overleefd heeft.

Deze brok raszuivere puurheid bespreken, is een uiterst delicate zaak. Het is alsof elk verkeerd gekozen woord zich zal wreken, als een te bruuske beweging tijdens het manipuleren van nitroglycerine. Zelfs het woord "muziek" lijkt wel een belediging voor deze magistrale, quasi sacrale schepping, daar het onvermijdelijk concepten en verwachtingen oproept waar deze zich in de diepste en donkerste krochten van de menselijke psyche wringende, spaarzame, en feilloos efficiënte constructies niet eens meer naar omkijken.

Individuele nummers bespreken en toelichten is zinloos, en zou dit huzarenstuk onrecht aandoen. Dit dient in zijn geheel bekeken te worden, in al zijn onversneden intimiderende en destructieve glorie. De akoestische gitaar- en pianolijnen, de voornaamste instrumentale acteurs in deze desolate opvoering, bijgestaan door occasionele drums en blazers, zijn van zulks een ongeziene bleekheid dat elke noot het gewicht van een mokerhamer met zich meedraagt. Alsof bij elke aanslag een zich in de schemer van het maanlicht, door een afgestorven landschap traag voortschrijdende, eenzame en dieptreurige reus de aarde doet beven met een volgende, doelloze, voetstap.

Om nog maar te zwijgen over de bovenaardse pracht van de polyfone zangpartijen! Akelig schoon is het, hoe het gezegende huwelijk van de drie participerende vrouwenstemmen zich als een boa constrictor rond het lichaam lijkt te omkluisteren, die enerzijds een onweerstaanbaar zalvend warme, intieme gloed uitstraalt, maar anderzijds angst inboezemt dat een ogenblik van onoplettendheid fatale gevolgen zou kunnen hebben. Er heerst een ondefinieerbare dreigende ondertoon die de volle aandacht onafgezwakt in zijn greep houdt.

De monsterlijke intelligentie van deze Dame schittert doorheen haar werk, en manifesteert zich in de uiterst zeldzame gave om je te doen vergeten dat je naar muziek luistert, en je het gevoel te geven dat je naar iemands naakte ziel kijkt. Het geheel klinkt zo ontzettend puur, oprecht, en onbehaaglijk doodeerlijk, dat het wel lijkt alsof dit, zoals water vloeibaar, vast of vluchtig kan zijn, simpelweg een andere verschijningsvorm van de persoon Valérie Leclercq is, eerder dan een creatie van deze laatste. Alsof je rechtstreeks in de ogen kijkt van iemand die de dood van dichtbij gezien heeft, wie het allemaal geen barst meer kan schelen, en tengevolge een ongrijpbare afwezigheid en rust uitstraalt.

Half Asleep kwam, zag, deed er niet eens moeite voor, maar verpulverde de concurrentie tot nog slechts amper meer dan een vage herinnering. Dit soort eigenzinnige albums is uiterst zeldzaam, en dient naar verhouding gekoesterd te worden. 'Subtitles for the Silent Versions' is een onverbloemd meesterwerk, punt.

Chère Valérie, si vous lisez ces mots, je m'incline humblement devant vous, tout en abaissant mon chapeau...

Half Asleep is op 1 oktober te zien op "Comme à la maison" in Brussel.

http://www.myspace.com/halffasleep
http://www.halfasleep.be

E-mailadres Afdrukken
 
Half Asleep
We Are Unique Records! & Humpty Dumpty Records / 2011


Advertentie
Banner
Advertentie

TEST