Banner

U was weer geweldig dit jaar! De beste lezersreacties van 2010!

Dennis Van Dessel - 24 december 2010


Laat er geen twijfel over bestaan: we zien u graag. Bijna zo graag als u ons ziet. Maar geef mensen een kans om te reageren op recensies, en voor je het weet krijg je teksten te lezen die vaak intelligent en respectvol zijn, soms inzichtrijk en soms... tja, soms iets minder. Bizarre, grappige en soms lichtjes angstaanjagende reacties, netjes voor u op een rijtje gezet.

Brad Pitt heeft een rare invloed op de darmflora van sommige lezers van onze recensie van Mr. Nobody.
Ik vraag me af waarom Brad pitt altijd met de pluimen moet gaan lopen?! Jared is een bijzonder goed acteur en wordt veel te veel onderschat. Ist gewoon omdat Brad de vent van is misschien? Ik krijg er het sch""t van!!!

Dit is onze favoriet. Lezer "metal" begon door op 25 juli het volgende berichtje achter te laten onder de recensie voor Predators:
een vraagje voor vincent wat vind je van lord of the rings???

Vincent antwoordde dat hij ze oké vond, maar ook niet veel meer. Een dag later (26/07) volgde deze reactie van metal, opnieuw onder de recensie van Predators:
raar dat ze hier op enola avatar wel goed vonden en lord of the rings niet ik had echt gedacht dat vincent lord of the rings geweldig zou vinden blijkbaar niet dus jammer

Nog een dag later, op 27 juli, lezen we dit onder de recensie van Inception:
om bij enola te werken of hoe je het ook noemt moet je eerst lod of the rings niet echt veel vinden dan pas word je aan genomen en dat is niet eerlijk als je het mij vraagt

En op 28 juli volgt er dit:
vond inception ook een geweldig film.ik heb niks tegen de mensen van enola, maar berijp niet wat ze tegen the lord of the rings hebben .tegenwoordig worden er maar weinng goeie spektakel films gemaakt die de strijd aan kunnen met (daar gang we weer) the lord of the rings.vond avatar maar zwak

En, onder de recensie van The Road, op dezelfde dag, dit:
een vraagje voor peter wat vind jij van the lord of the rings.ik denk dat jij ze wel geweldig vind

Conclusie: te veel Lord of the Rings kan de gezondheid schaden. Of in ieder geval het relativeringsvermogen.

A Serious Man was niet aan iedereen besteed. Maar de brilmonturen waren wel grappig!
Wat was er eigenlijk zo om te lachen? De houding van sommige personages was soms vreemd, maar grappig??? OK, die rare brilmonturen waren wel leuk, maar ook niet echt grappig.
En wat stelde die intro eigenlijk voor? Ik versta de link niet tussen de intro en de rest van het verhaal.
bedankt.

Twilight: Eclipse rules! XoXo :DD !!! $*$
Deze recensie trekt op niks, want al de twilight films zijn EPISCH

Ga je eerst eens verdiepen in alle films, voordat je een van de 3 delen af gaat zitten zeiken. Je zegt dat je geen idee hebt waarom er dingen gebeuren, nou ga dan eerst is effe lekker deel 1 en 2 kijken, en kom dan maar terug. Diep triest deze recensie.

Sommige mensen hebben duidelijk geen behoefte aan de persoonlijke visie van de recensent in een bespreking. Of aan zijn interpretatie van het thema. Want klaarblijkelijk dienen recensies daar niet voor.
Dus Dennis, omdat jij het persoonlijk oneens bent met de richting van het verhaal is die film rommel? Niemand geeft ene shit om jouw visie op het thema, we willen hier gewoon een scherpe maar ietwat objectieve filmbespreking lezen.

Deze is op de valreep binnengekomen. Een mail in verband met het gebruik van het woord "pampers" in de bespreking van Das Leben der Anderen. Leest u hem gerust drie keer, het heeft bij ons ook even geduurd. De interpunctie van de mail hebben we onaangetast gelaten, om het haiku-effect niet teniet te doen.

dank u voor uw uitvoerige bespreking van het Leven van Anderen
evenwel
hier zijn we
nog maar juist uit de luiers gegroeid
en al klaar
om ons verleden tegen johnson&johnson en andere luierfabrikanten te verdedigen

met Moltex en Wasluier :
weg met Pampers en andere pamperachtigen!

uw toegenegen

Felix de Gelukkige

nota bene : u gebruikte per vergissing het woord pamper, waarvoor wij het precies passende woord l ui e r voor hebben?.

Als ik even mag reageren: het woord pamper staat gewoon in het groene boekje. Het is dus correct en ik heb het ook helemaal niet per vergissing gebruikt. Luier mag ook, uiteraard. Ik veronderstel dat u voor Moltex werkt. Of dat u een taalpuritein bent die zich zelfs geroepen voelt om een Duitse titel te vernederlandsen. Hoe dan ook, ik ben blij dat u de pampers bent ontgroeid.

Een opmerking over de merkwaardige hobby's van Mel Gibson (joden uitschelden, dronken rijden, zijn ex wat muilperen verkopen enz.), gaf aanleiding tot een tekst waaruit bleek dat Mel op z'n minst toch nog één verdediger heeft. Disclaimer: dit zijn twee lange reacties, en ik heb de opmerkingen van mijzelf en Vincent er tussen laten staan om het plaatje compleet te maken. Voor wie het einde niet haalt, alvast een geweldig oud en nieuw!

Evenwichtigheid
Door ni09 op 03/03/2010 om 10:57

Correctie: Er waren niet meerdere, er was 1 dronken incident gedurende die 8 jaren. En tijdens dat ene incident heeft hij lelijke dingen gezegd, die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als voortkomend uit een racistisch gedachtegoed, maar evengoed voort zouden kunnen komen uit iets heel anders. Wie zou zich bijvoorbeeld niet aangevallen en getreiterd voelen als hij gearresteerd werd, dat is een heel normale reactie op vrijheidsberoving, zelfs als er een goede reden voor is. En wanneer zijn we het meest geneigd om een ander persoon een trap onder de gordel te geven in plaats van om redelijk en eerlijk te blijven, als we ons zelf aangevallen voelen. Verder, wanneer ligt het het meest voor de hand dat men aan zulke gevoelens toegeeft in plaats van zich vermaant, als men bijvoorbeeld dronken is. Dan wordt de controle op elke norm die we in het dagelijks leven hanteren verkleind, niet slechts 1. Als alcohol een waarheidsserum zou zijn dan zouden we het in ons rechtssysteem hebben kunnen incorporeren, dan hadden we al die verhoortechnieken niet nodig.
In brede zin heeft Gibson gedurende zijn hele 30 jaar durende carrière bekend gestaan als juist vriendelijk, gevoelig voor de noden van anderen en bescheiden. Hij geeft bovendien op grote schaal aan goede doelen, en bepaald niet alleen aan kerkelijke, hij vliegt zieke en gehandicapte kinderen vanuit de hele wereld naar ziekenhuizen waar ze geopereerd kunnen worden, investeert in milieu projecten, schenkt huizen aan mensen die berooid achtergelaten zijn door natuurrampen en zo meer. Sinds dit ene incident echter wordt het prettige genegeerd en de kleinste irritatie van zijn kant op grote schaal door de meerderheid van de media WEL belicht, herhaaldelijk besproken en uitvergroot. Daarbij wordt dan ook nog eens vaak de kleinste irritatie vrij vertaald in 'volkomen over de rooie zijn' (zelfs als begeleidende videobeelden laten zien dat dat bepaald niet het geval is), en wordt de indruk gewekt dat voor jezelf opkomen in ZIJN geval een teken is van 'krankzinnig' zijn (alsof anderen nooit geïrriteerd zijn, nooit voor zichzelf opkomen, nooit de ander tegenspreken en nooit een scheldwoord hebben gemompeld - inclusief al degenen die zo geirriteerd zijn als hij dat doet). Dit geeft een geheel vertekend beeld van wie de man is en hoe hij in het algemeen in de omgang is. En het is bepaald onbehoorlijk dat ons wordt opgelegd dat het politiek incorrect zou zijn om een positieve mening over de man te hebben alsof er maar 1 uitleg mogelijk is over wie hij is. Dat is juist een vooroordeel.
Gibson heeft geen enkele plicht om zijn hoofd te laten hangen en zich kritiek te laten welgevallen, simpelweg omdat een groep mensen vindt dat het zijn plaats is om die rol op zich te nemen. Als zij voor zichzelf op mogen komen - wat ze klaarblijkelijk vinden dat ze doen - dan mag hij dat ook. Het is goedbeschouwd niet eens vreemd dat een man onder die omstandigheden inderdaad op den duur irritatie ontwikkelt - vreemder, minder doorsnee zou het zijn als dat niet het geval was.


Door Dennis op 03/03/2010 om 18:22

Sure, iedereen zegt als hij zat is toch dat de joden verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen ter wereld?

Door Vincent op 03/03/2010 om 19:14

Ik vind nog altijd dat we vooral moeten oppassen voor de Duitsers.

Evenwichtigheid 2
Door ni09 op 03/03/2010 om 23:57

Een kennis van mij is dronken. Flirt in de bar met een mooie vrouw. Zij wijst hem af. Wat zegt hij? Lelijk wijf. Leugen, was een trap onder de gordel omdat hij zich neergehaald voelde. Hij gebruikt gemeenplaatsen om haar te raken. Zoiets als tegen een man zeggen dat hij een slappeling is. Iedereen weet wat de gemeenplaatsen zijn waar het bepaalde groepen aangaat.
Acties vinden in een context plaats. De agent die Gibson arresteerde destijds is Joods en ziet er ook Joods uit. Israël was net een oorlog met een buurland begonnen. Het was het gesprek van de dag. Velen waren bang dat het zou overslaan naar andere landen. Los daarvan, Gibson had tegen die tijd een aantal jaren met regelmaat naar zijn hoofd gesmeten gekregen dat hij nu juist dat soort dingen zou denken - dat de joden aan ongeveer alle slechte dingen schuldig zijn, sterker nog, dat hij, OMDAT hij zo zou denken, door middel van The Passion een hetze op touw had gezet om ze te ondermijnen. Dat is nogal een verwijt. En als men die intentie niet heeft des te frustrerender. Het is niet alsof hij ver moest zoeken naar een rotopmerking als hij zich aangevallen en geteiterd voelde toen zijn vrijheid hem werd ontnomen.
Al met al kan het dus simpelweg een trap onder de gordel geweest zijn. Onacceptabel? Ja, volkomen en volstrekt. Een walgelijke opmerking. En vlak na dit incident is dat exact wat Gibson er zelf over gezegd heeft. Hij heeft aangegeven dat antisemitisme wanstaltig is en onacceptabel. Hij heeft in het openbaar meermaals een dergelijke statement uitgebracht en excuses aangeboden, hij heeft individuele gesprekken met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap gehad.
Met name Gibsons (vele) Joodse vrienden zeggen dat hij allesbehalve antisemitisch is. Het betreft hier allemaal intelligente mensen met een goed ontwikkeld sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Het is zeer aannemelijk dat ze door de jaren heen tekenen van antisemitisme zouden hebben opgemerkt en dat ze er tegen zouden zijn opgetreden. Maar juist de mensen die hem niet kennen worden als experts geraadpleegd en serieus genomen.
Begrijp me goed, ik zou van zijn levensdagen haat tegen welke groep dan ook niet accepteren. Zeker niet tegen een groep die in een recent verleden zoveel heeft moeten vrezen, zoveel heeft verloren en zoveel leed heeft moeten doorstaan. Men moet zeer waakzaam zijn en blijven.
Dat neemt niet weg dat mensen hun persoonlijke mening dat Gibson antisemitisch is niet als een rationeel en voldongen feit moet verkondigen. Dat is een foute, bevooroordeelde veronderstelling. Er zijn meerdere plausibele manieren om naar dit incident te kijken. En ook allerlei bijkomend bewijs dat juist die visie kan ondersteunen. Men kan hier toch echt meerdere kanten mee op. En daar komt bij, juist mensen die waarschuwen tegen haat, zwart-wit denken en het gevaar van lastercampagnes, moeten ervoor waken niet dezelfde kant op te gaan als ze de ander verwijten. JUIST zij niet. Het wordt ook nog eens door buitenstaanders gebruikt om te concluderen dat ze ZELF haatzaaiers zijn, dat ze ZELF niet bijster integer of betrouwbaar zijn.

Bent u er nog, of hebt u dat laatste gewoon met één oog eens overlopen, tot de teneur ervan duidelijk was? Groot gelijk. Vergeet zeker onze top en flop van 2010 niet te lezen én er op te reageren. Je weet maar nooit, misschien haal je onze wall of fame van volgend jaar wel.

E-mailadres Afdrukken
 
U was weer geweldig dit jaar! De beste lezersreacties van 2010!

Advertentie
Banner
Advertentie

TEST